OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Jurefarm.cz s.r.o. je provozovatelem e-shopu www.jurefarm.cz s kamennou prodejnou Jurefarm.cz.
Jurefarm.cz s.r.o. je podnikatelská obchodní organizace. To znamená, že všechna shromážděná data slouží k podpoře podnikání a služeb společnosti Jurefarm.cz s.r.o..

Podle nařízení GDPR jsou shromažďovány údaje o osobách, které jsou považovány za údaje pod ochranou GDPR.

ZÍSKÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE :

1. Jméno a příjmení
2. Telefon
3. E-mail
4. Adresa
5. Historie týkající se návštěvy stránek www.jurefarm.cz
6. IP adresa

ÚČEL SHROMÁŽĎOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ ÚDAJŮ:

JUREFARM.CZ s.r.o. sbírá osobní data pro následující účely:

1.Poskytování produktů a služeb zákazníkům.

2.Informování zákazníků a potenciálních zákazníků o nových produktech a dalších zprávách informačního a marketingového charakteru.

SBÍRKA DAT:

Všechny shromážděné informace o jednotlivcích jsou shromážděny prostřednictvím objednávkového či kontaktního formuláře. Jurefarm.cz s.r.o. nepoužívá údaje o jednotlivcích z externích zdrojů.

DATOVÁ KOMBINACE A PROFILOVÁNÍ :

JUREFARM.CZ s.r.o neposkytuje žádné osobní informace třetím stranám s výjimkou smluvních přepravních společností za účelem doručování produktů. Všechny shromážděné údaje slouží pouze jako kontaktní informace v rámci organizace. Organizace Jurefarm.cz s.r.o. využívá data pro marketingové a obchodní účely.

PRÁVO NA VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Každý má právo na vymazání osobních údajů. Stačí poslat pouze e-mail na adresu info@jurefarm.cz s předmětem vymazání osobních údajů a Vaším jménem.